Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

V naší oční optice si můžete udělat radost a koupit si brýle za zaměstnanecké benefity nebo vám vystavíme fakturu k proplacení z FKSP.
V prosinci 2022 jsme se stali poskytovateli zdravotních služeb v oboru OPTOMETRIE a jsme zapsáni v Národním registr poskytovatelů zdravotních služeb. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Co to pro Vás znamená ?

1

Nyní můžete u nás čerpat finanční výhody, které vám zaměstnavatel ukládá na vaše benefitní karty nebo konto. 

2

Můžete požádat vašeho zaměstnavatele o příspěvek z fondu kulturních a sociálních služeb (FKSP ) na nákup dioptrických brýlí. Na faktuře musí být příspěvková organizace uvedena jako odběratel, v předmětu plnění bude uvedeno pořízení dioptrických brýlí pro konkrétního zaměstnance a brýle budou uhrazeny z bankovního účtu FKSP